Bla bla bla Hej hej

Für mehr alz 6000 – 7000 Jahren haben sie am die Pferds gereitet.
Jetzt gibt es viele Branschen im Reiten, für allez müssen Sie einen Helm und einen Pferd haben. Reiten ist ein grosse und teuer Sport, aber es ist viel spass!
Mit dem Pferd können Sie über hindernissen springen, schnell laufen und Tricks machen.
Aber erste müssen Sie die Grunden lernen!
Steuren und bremsen machen Sie mit Zügel und Körper. Zu mach die Pferd gehen schneller drücken Sie mit die Bienen.
Gallop
Der grösste Bransch ist Gallop, es ist auch zehr teuer. Sie sollen mit seinen Pferd sehr schnell laufen am einen runden Grasbahne. Die Reiters, auch namens Jockey, haben immer farbenfreudg kleider und Ausrüstug.
Ponnygalopp ist für kleine Pferds und kinder. Es ist sehr spass zu gucken am und locken viele Zuschauer.
Random gammal text bara så att jag ska se om det ser bra ut :3
Broars påverkan av miljön
Brons påverkan på miljön påverkas bland annat av byggmaterial, byggnadsteknik och konstruktion. Öresundsbron är en bro som fick mycket kritik för att komma att ha en dålig inverkan på miljön. De som byggde bron tog tillvara på kritiken och valde ett mer miljövänligt sätt att bygga. Bland annat tog de bort lika stor del massa av havsbottnen som de lade till pelare i vattnet. Blåmusslorna stormtrivs på pelarna och detta gynnar djur- och växtlivet i havet runt omkring. Hyperlänk.
Ölandsbron är byggd av betong och armeringsjärn. Eftersom att betongen blandades med havsvatten fanns det salt i betongen som fick armeringsjärnen att rosta. Överdriven saltning hjälpte också till att skapa rost. Detta gjorde att man var tvungen att gjuta nya skal till de gamla pelarna i betong och detta är inte så bra ur miljösynpunkt då betongen släpper ut en del giftiga gaser under stelnadsprocessen. Detta kostar också mycket pengar.

Välkommen till min nya blogg!


RSS 2.0